Từ ngày 16/3/2015, áp dụng mức giá điện mới.

Biểu giá điện lần này có tính đến ảnh hưởng đối với các hộ nghèo, hộ chính sách nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách. Kinh phí từ ngân sách  Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội dự kiến tăng thêm mỗi năm là 153 tỷ đồng (hiện tại khoảng 1.000 tỷ đồng). Biểu giá lần này cũng đã tính đến mức tăng điện sinh hoạt cho các hộ dân có mức tiêu thụ điện năng sinh hoạt thấp với mức tăng cho 50kW đầu tiên là 6,92% từ 51 đến 100kW là 6,98%  thấp hơn mức tăng bình quân 7,5% .

Tác động trực tiếp làm tăng CPI năm 2015 khoảng 0,23%; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 4.800 đồng; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng là 9.800 đồng; tỷ lệ tăng giá thành sản xuất đối với một số sản phẩm có mức tiêu thụ điện cao như thép, xi măng khoảng từ 0,07% - 0,66%. Riêng đối với giá điện cho nhóm khách hàng kinh doanh, dịch vụ, Bộ Công Thương kiến nghị xem xét điều chỉnh giảm giá bán điện cho khách hàng kinh doanh, dịch vụ ở mức thấp hơn mức  tăng bình quân 7,5%.

Với sản lượng dự kiến năm 2015 là 115 tỷ kWh thì khi điều chỉnh giá điện tăng 7,5%  từ ngày 16-3-2015, doanh thu của EVN tăng thêm 13.012 tỷ đồng. Doanh thu tăng thêm từ điều chỉnh tăng giá điện sẽ được bù đắp vào các khoản chi phí đầu vào tăng thêm như: chi phí nhiên liệu than, khí; tỷ giá; thuế tài nguyên và thực hiện các dự án điện đầu tư theo Quy hoạch của Tổng sơ đồ điện đã được Chính phủ phê duyệt.

(Theo EVN)

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng