Tổ chức và đoàn thể

LĐLĐ quận Ba Đình: Tổ chức tuyên dương công nhân giỏi năm 2015

Đến dự hội nghị có ông Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; ông Nguyễn Phú Quốc - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Ba Đình; bà Phạm...

Lễ tuyên dương công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2014

Hưởng ứng lời phát động của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình theo Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 26/02/2014 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về...

Hội thi CNVCLĐ quận Ba Đình thực hiện pháp luật - công đoàn và "Năm kỷ cương hành chính 2013" thành công tốt đẹp.

Vừa qua, quận Ba Đình đã tổ chức thành công Hội thi: “CNVCLĐ quận Ba Đình thực hiện pháp luật lao động - công đoàn và Năm kỷ cương hành...

Lễ ra mắt BCH công đoàn Công ty cổ phần Sông Bung

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Ba Đình về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, ngày 25 tháng 2...

Giới thiệu về công đoàn Sông Bung

Ngay từ đầu năm, công đoàn cơ sở đã tập trung phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua...

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Bung tham gia hội thi do LDLĐ quận Ba Đình tổ chức năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 67/KHLT-UBND- LĐLĐ, ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân và LĐLĐ quận Ba Đình ,vừa qua Liên đoàn lao...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng