Báo cáo thường niên

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức