Thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

Nội dung chi tiết gửi theo file đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng