Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

Tài liệu đính kèm:

01. Thông báo.

02. Mẫu đăng ký.

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng