Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2019

Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp, nhân viên vận hành nhà máy thủy điện.

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Sông Bung cần tuyển 01 nhân viên kế toán

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng