Tin tức

Dự án đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại

Dự án xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại nằm ở cửa sông ven biển thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Diện mạo mới cho văn phòng điều hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 6

Công ty cổ phần Sông Bung đầu tư xây dựng văn phòng điều hành mới tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 6.

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2015

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông công ty về kế hoạch trả cổ tức năm 2015.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Sông Bung xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Công ty cổ phần Sông Bung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 02/4/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Sông Bung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội...

Tài liệu dành cho Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016,...

Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2015, như sau:

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Sông Bung

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tổ chức học an toàn - vệ sinh lao động tại công trình cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 12/09/2015, Công ty cổ phần Sông Bung đã tổ chức lớp học Tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại công trình Cửa...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng