Tin tức

Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020

Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty CP Sông Bung xin trân trọng thông báo tới Qúy cổ đông về việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/3/2019, tại khách sạn Crown Plaza west Hanoi, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019- Công ty cổ phần Sông Bung.

Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi quý cổ đông. Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng