Tin Sông Bung

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2017

Ngày 15/4/2017, tại phòng Hà Nội 1, khách sạn CROWNE PLAZA WEST HANOI, Công ty cổ phần Sông Bung đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường...

Thông báo vv: trả cổ tức năm 2016

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổ chức học an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 6

Thực hiện việc huấn luyện AT, VSLĐ cho các nhóm theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho CBCN Nhà máy thủy điện Sông Bung 6- Công ty...

Công ty cổ phần Sông Bung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 02/4/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Sông Bung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội...

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Sông Bung

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Tổ chức học an toàn - vệ sinh lao động tại công trình cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 12/09/2015, Công ty cổ phần Sông Bung đã tổ chức lớp học Tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại công trình Cửa...

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2015

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Lễ tuyên dương công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2014

Hưởng ứng lời phát động của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình theo Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 26/02/2014 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng