Xây dựng cầu KonBrai - tỉnh Kontum

Dự án được thiết kế qua sông ĐắkS’Nghé tại Km 139+861.0 – QL24 thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
Quy mô công trình
Công trình nằm trong Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư 3.235 tỷ đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ.
Công trình có 2 gói thầu số 4 và 5 bao gồm xây dựng mới cầu KonBrai và Xử lý sụt trượt Km135 đên Km137.
Phần cầu KonBrai mới:
Thiết kế với kết cấu bằng BTCT DƯL với chiều rộng cầu B = 19m; chiều dài cầu L = 179m;
Cầu được thiết kế  gồm 5 nhịp giản đơn L = 33m. Mố được thiết kế theo dạng chữ U bằng BTCT 30Mpa, móng mố gồm 8 cọc khoan nhồi đường kính D = 1.5m, chiều dài dự kiến Ldk = 14.0m tại mố M1 và Ldk = 10m tại mố M2.
Phần Sử lý sụt trượt 02km (từ km135 – km137)
Xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi có chiều rộng B=19m.
Khối lượng hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận:
Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận thi công phần Xây dựng mới cầu KonBrai

Một số hình ảnh công trình:

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng