VNCPC: Nhiều giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của EVNCPC, ông Trình Trung Phương – Trưởng ban Kinh doanh EVNCPC cho biết, năm 2014, EVNCPC đã thực hiện 815 công trình cấp điện cho khách hàng với thời gian trung bình 36,27 ngày.

Cụ thể, đối với các công trình khách hàng đầu tư (744 công trình), thời gian giải quyết trung bình là 34,67 ngày. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn thời gian giải quyết > 45 ngày như PC Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Gia Lai, Phú Yên.

Đối với các công trình ngành Điện đầu tư (71 công trình), thời gian giải quyết trung bình 53,06 ngày. Trong đó, 5/13 đơn vị có thời gian giải quyết > 45 ngày là PC TT Huế, PC Đà Nẵng, Quảng Nam, Đăk Nông, Quảng Ngãi.

Đối với các công trình có thời gian cấp điện dài, theo ông Trình Trung Phương là do một số đơn vị chưa chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết và nhân lực để đảm bảo rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng.

Đồng thời, chưa thống nhất được với địa phương về thời gian giải quyết các thủ tục có liên quan theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó còn tồn tại một số nguyên nhân từ phía khách hàng như: Thời gian thương thảo hợp đồng, bổ sung hồ sơ, thi công kéo dài... công tác bàn giao mặt bằng của địa phương còn chậm.

Khắc phục những tồn tại trên, trong năm 2015, để đảm bảo thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng đối với các công trình ngành Điện đầu tư ≤ 45 ngày, khách hàng đầu tư ≤ 60 ngày, EVNCPC đã chỉ đạo các đơn vị phân cấp mua sắm các vật tư thông dụng, dự phòng vật tư chiến lược theo vùng để các đơn vị thực hiện công tác cấp điện kịp thời.

Đặc biệt từ sau khi khi thông tư 33/TT-BCT có hiệu lực (ngày 25/11/2014), EVNCPC đã hướng dẫn các đơn vị rà soát và hợp lý hóa các thủ tục đầu tư, chuẩn bị vật tư, xây dựng thiết kế mẫu, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong nội bộ và bên ngoài… để đảm bảo thực hiện cấp điện trung áp cho khách hàng không quá 45 ngày, trong đó thời gian thủ tục thực hiện của các công ty điện lực không quá 18 ngày. Đồng thời, EVNCPC còn phổ biến chương trình cấp điện trung áp và giám sát cấp điện trung áp đến các đơn vị nhằm nâng cao công tác quản lý đối với việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng. 

Với số lượng công trình trung áp ngành Điện đầu tư theo chương trình tiếp cận điện năng trong năm trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên không lớn, nên việc rút ngắn thời gian tiếp cận và giám sát hiệu quả đầu tư, lãnh đạo EVNCPC đòi hỏi các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện.

(Theo EVN)

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng