Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Bung thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau : 

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 thứ 7 ngày 04 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm Phòng 210, tầng 2, Trung tâm Hội nghị quốc gia, cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: 

Chi tiết xem file đính kèm : 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng