Sắc sen trong Nhà máy.

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng