Liên hệ cổ đông

Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của Công ty cổ phần Sông Bung xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tài chính Kế toán

Công ty cổ phần Sông Bung

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Bảo Anh, số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (844) 37925130 / Ext. 104; Fax: (844) 37925131

Email: hcnsdp1@gmail.com

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng