Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 18/3/2015, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và hoạt động của lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi kiểm tra.

          Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chủ trương, giải pháp huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xuất khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Cụ thể đã huy động 5 dự án bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn hạ tầng kinh tế cửa khẩu với mức đầu tư 375,9 tỷ đồng, đã giải ngân 227,3 tỷ đồng; 2 dự án bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á với tổng số tiền 26,76 triệu USD và 1 dự án bằng nguồn vốn nhà đầu tư với tổng số tiền 180 tỷ đồng.

          Các chủ đầu tư đã tích cực, chủ động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, các dự án trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn chậm. Nguyên nhân do một số ít dự án còn vướng mặt bằng; một số dự án xin chủ trương điều chỉnh vị trí; năng lực của các nhà thầu còn hạn chế...

          Đối với công tác quản lý, điều hành tại cửa khẩu, các lực lượng chức năng đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình. Đảm bảo cửa khẩu hoạt động ổn định, thống nhất. Từ đầu năm 2015 đến trung tuần tháng 3/2015, lưu lượng người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đạt trên 262 nghìn lượt người, tăng 15,65%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 330,6 triệu USD, tăng 15%; thu phí sử dụng bến bãi đạt trên 36,5 tỷ đồng, tăng 49,78% so với cùng kỳ năm trước.

          Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong đó nhấn mạnh tới các dự án chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng; vai trò của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và Trung tâm Quản lý Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong quản lý cửa khẩu, điều phối, điều hòa các hoạt động tại cửa khẩu; quản lý thi công, vệ sinh môi trường còn bất cập... Đồng thời xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại.

          Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát lại những thành tựu của Lạng Sơn trong năm qua, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng tại cửa khẩu. Về các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Cần tiếp tục tổ chức quản lý, điều hành cửa khẩu có hiệu quả hơn; quản lý quy hoạch và triển khai quy hoạch đảm bảo hài hòa, phù hợp với thực tế; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, trong đó các cấp, ngành cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và có sự phối hợp chặt chẽ; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đôn đốc các nhà thầu và kiên quyết đối với các nhà thầu yếu; vận hành tại cửa khẩu đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho các hoạt động, nhưng cũng đảm bảo quản lý chặt chẽ. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cửa khẩu bởi đây là cửa khẩu quốc tế, là bộ mặt của quốc gia, của tỉnh.

                                                                                                    Theo baolangson.vn

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng