Dự án Khôi phục các cầu kênh 7, kênh 10, kênh 12

Công trình thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long do Ban quản lý Dự án đường thủy nội địa Phía Nam là đại diện chủ đầu tư. Dự án có địa điểm tại huyện Châu Phú – tỉnh An Giang.

Quy mô công trình
Các cầu sẽ được xây mới theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
Tải trọng thiết kế 0,5HL-39 một làn xe
Bề rộng cầu B = 4,5m dành cho xe 4 bánh;
Kết cấu cầu với nhịp giữa là dàn bailey L = 33,37m, các nhịp biên sử dụng dầm I BTCT DƯL L = 18m.
Các cầu sẽ đảm bảo độ tĩnh không thông thuyền là 30mx6m
Khối lượng hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận:
Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận gói thầu NW7.2a xây dựng các cầu Kênh 7, kênh 10, kênh 12

Phần đường đầu cầu:

- Cấp đường thiết kế: Cấp VI đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4045-05.
- Vận tốc thiết kế: 30 Km/h.
- Bề rộng đường: 6,5m (bao gồm 1 làn xe cơ giới: 3,5m và lề đất hai bên: 3m)
- Kết cầu mặt đường: áp dụng kết cấu mặt đường như sau:
Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2
Cấp phối đá dăm loại I đầm chặt K ≥ 0,89 dày 15cm
Phần Cầu:
- Tính toàn thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05.
- Vận tốc thiết kế: 30Km/h theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng.
- Tải trọng thiết kế: 0,5xHL-93.
- Cấp động đất: cấp 6.
- Tần suất thiết kế: P = 1%
- Khổ cầu: B = 4,5m
- Kết cấu nhịp:

  • Kết cấu nhịp thông thuyền: Giàn thép Bailey loại 4.2HC sản xuất trong nhà máy được kiểm toán với tải trọng thiết kế 0.5xHL93 vượt nhịp 33m. Chiều rộng phần xe chạy B=4.0m.
  • Kết cấu nhịp biên tránh xe ( 2 làn xe): Sử dụng dầm I BTCT DUL. Chiều dài dầm đúc sẵn là 18m, mác bê tông 45MPa. Khổ cầu nhịp tránh xe là 7m, bề rộng gờ lan can 2x0.25m bề rộng tổng cộng là 7.5m. Bố trí 11 dầm I BTCT DUL đặt cách nhau 70cm. Bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT 30 Mpa dày 10cm và 5cm lớp phủ bằng BTCT.
  • Kết cấu nhịp biên 1 làn xe: Đối vơi nhịp biên 1 làn xe bố trí 6 dầm I BTCT DUL đúc sẵn dài 18m, mác bê tông dầm 45MPa, dầm đặt cách nhau 70cm. Bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT 30 Mpa dày 10cm và 5cm lớp phủ bằng BTCT.

Sơ đồ nhịp:

Kết cấu móng mố trụ: 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng