Dự án đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại

Cầu Km0+317 vượt sông Đế Võng trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại- tỉnh Quảng Nam.

Điểm bắt đầu: Km0+00 bắt đầu tại giao điểm vuông góc với đường ven biển Cẩm An-Diện Dương, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Điểm kết thúc: Tính đến hết đuôi mố cầu Km0+317 tại Km0+448.2 phường Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tổng chiều dài:448.2m; trong đó chiều dài cầu L=262.35, phần đường dẫn 185.85m;

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, quy mô đường phố chính tốc độ thiết kế 70km/h.

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng