Ảnh toàn cảnh Nhà máy thủy điện Sông Bung 6

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng