Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp

Giấy ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30’, thứ Bảy - ngày 24 tháng 3 năm 2018 (Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày).

Địa điểm: Phòng  Sài Gòn - Tầng 5, khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72

Tại Tòa nhà Keangnam Landmark72, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

  1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
  5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  7. Thông qua phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  8. Các vấn đề khác.

Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (Mẫu ủy quyền kèm theo thông báo này).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  2. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

            Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội cho công ty trước ngày 20/3/2018 theo địa chỉ liên hệ sau: Công ty cổ phần Sông Bung - Tầng 3, toà nhà Bảo Anh, số 62, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính Nhân sự (Ms Hà - SĐT: 0987604086). Quá thời hạn nêu trên, công ty không nhận được đăng ký từ quý cổ đông, công ty sẽ ghi nhận cổ đông không tham dự họp.

            Thông báo này thay cho giấy mời.

            Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

              CHỦ TỊCH

                (Đã ký)

        Lương Minh Tuấn

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng